53ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 15-17 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΛΕΞΗ Δ.Κανιούρας:Θεραπευτική μεθοδολογία στην Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

ΔΙΑΛΕΞΗ BauschHealth Δ.Κανιούρας:Ο ρόλος της λουτείνης στην πρόληψη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδος

Μπορείτε να δείτε εδώ τα βίντεο: http://oebe.gr/index.php/97-53oebe