ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Απόφραξη φλέβας Αμφιβληστροειδούς

Η φλεβική απόφραξη αμφιβληστροειδούς είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία αγγειακής διαταραχής.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Ο διαβήτης είναι μια συχνή νόσος που αφορά όλες τις ηλικίες. Μια από τις συνέπειές της είναι και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, δηλαδή η προσβολή του αμφιβληστροειδούς.

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι η κύρια αιτία απώλειας όρασης στον δυτικό κόσμο σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών.

Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Η ΗΕΩ , η σταδιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι η πρωταρχική αιτία απώλειας της όρασης στον δυτικό κόσμο σε ασθενείς άνω των 50 ετών.

Οίδημα ωχράς κηλίδας

Το οίδημα της ωχράς κηλίδας είναι η φλεγμονή και η συσσώρευση υγρού στην ωχρά κηλίδα ,το μέρος του ματιού που ευθύνεται για την κεντρική όραση.

Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία

Η ενδοφθάλμια αιμορραγία είναι η αιμορραγία στο εσωτερικό τμήμα του ματιού που είναι γνωστή ως υαλοειδική κοιλότητα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ