Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία

Η ενδοφθάλμια αιμορραγία είναι η αιμορραγία στο εσωτερικό τμήμα του ματιού που είναι γνωστή ως υαλοειδική κοιλότητα. Το υαλοειδές υγρό είναι ένα καθαρό υγρό που αποτελεί τα 2/3 από το συνολικό όγκο του ματιού αποτελείται κατά 99% από νερό και βρίσκεται μεταξύ του αμφιβληστροειδή χιτώνα στο πίσω μέρος του κρυσταλοειδή φακού και μπροστά από το ακτινωτό σώμα.

Όταν υπάρχει αιμορραγία στην υαλοειδική κοιλότητα, αυτή χάνει τη διαφάνεια της και το φως δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτή οπότε προκαλείται απώλεια όρασης.

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες της αιμορραγίας της υαλοειδούς κοιλότητας είτε αυθόρμητες ή λόγω τραύματος. Η πιο συχνή αιτία είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (το 50% των περιπτώσεων)που ακολουθείται από τη ρηγματογενή αποκόλληση του αμφιβληστροειδή, την οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς σώματος και την απόφραξη κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδή. Αυτές είναι οι αιτίες του 95% των αυτομάτων αιτιών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το κύριο σύμπτωμα είναι μια ξαφνική απώλεια της οπτικής οξύτητας που αναπτύσσεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ανάλογα με την ένταση της αιμορραγίας, η απώλεια της όρασης μπορεί να είναι πλήρης με ολική ή μερική τύφλωση. Κάποιες φορές η αιμορραγία είναι ελαφριά και βιώνεται μόνο με θολή όραση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καθώς η αιμορραγία παράγεται από ένα ευρύ φάσμα από αιτίες δεν υπάρχει μια θεραπεία για όλους τους ασθενείς. Αυτό πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την αιμορραγία, τη σοβαρότητά της και τις προσωπικές περιστάσεις του ασθενή.

Αν η αιμορραγία είναι ελαφριά μπορεί να επιλυθεί αυθόρμητα από μόνη της και μπορεί να απαιτήσει μόνο από τον ασθενή να περιμένει, παρότι η πλήρης όραση δεν μπορεί να ανακτηθεί για πολλούς μήνες.

Άλλες φορές μετά από αναμονή μιας χρονικής περιόδου συνιστάται μια χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται υαλοειδεκτομή, που αποτελείται από την αφαίρεση του υαλοειδούς μέσω μιας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης.

Ανάλογα με την αιτία της υαλοειδικής αιμορραγίας απαιτούνται άλλες θεραπείες όπως διαδικασίες με laser ή χορήγηση ενδουαλοειδικών ενέσεων.