26ης Οκτωβρίου 43 Θεσσαλονίκη
LIMANI CENTER Θεσσαλονίκης (πάνω από τα JUMBO)

kaniouras@yahoo.gr

Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία,Δεκέμβριος 2018

Δ.Κανιούρας,Α.Νικολακόπουλος,Κ.Μόσχου

Π.Ράσογλου,Δ.Κανιούρας,Κ.Μόσχου

Δ.Κανιούρας,Τ.Ρότσος,Α.Δημητρίου,Κ.Μόσχου,Π.Σμαχλίου,Π.Αντωνοπούλου

Αναμνηστική λήξης συνεδρίου

Σ.Γκορέζης,Δ.Κανιούρας,Τ.Ρότσος

Διάλεξη THEA,Ρεσβερατρόλη και Αμφιβληστροειδής