Δημοσίευση στο περιοδικό Eyes Specialist άρθρου σχετικά με την νέα φωτοθεραπεία για την ξηρού τύπου εκφύλιση της ωχράς κηλίδας