Πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία είναι η σταδιακή απώλεια της κοντινής όρασης περιλαμβάνοντας την δυσκολία του να είσαι ικανός να επικεντρωθείς στα κοντινά αντικείμενα. Αυτό επηρεάζει όλους από την ηλικία των 40-50 ετών και συνήθως διορθώνεται με γυαλιά κοντινής χρήσης ή γυαλιά με ρυθμιζόμενη εστίαση ή φακούς επαφής.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ;

Εξαιτίας του κρυσταλοειδούς φακού , που είναι ο φυσικός φακός του ματιού που βρίσκεται μεταξύ του κερατοειδή και του αμφιβληστροειδή χιτώνα,ο οποίος χάνει την ελαστικότητά του. Αυτός ο φακός μπορεί να διευκολύνει, την επικέντρωση στα αντικείμενα σύμφωνα με την απόσταση που αυτά βρίσκονται, αλλά με την ηλικία χάνει την ελαστικότητά του και την ικανότητα να επικεντρωθεί(focus) προκαλώντας έτσι πρεσβυωπία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;


Η πρεσβυωπία δυσκολεύει στο να επικεντρωθούμε στις κοντινές εικόνες. Αρχικά προκαλεί μια αίσθηση θόλωσης όταν διαβάζουμε και καθώς αυξάνεται μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στο να δούμε σε μεσαίες αποστάσεις.

ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ;

Η χειρουργική της πρεσβυωπίας περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνικές που εξαρτώνται από την ηλικία, από τη διόρθωση που απαιτείται και από τα χαρακτηριστικά του οφθαλμού. Κάθε περίπτωση αξιολογείται από μια σειρά εξετάσεων που μας βοηθάνε να αποφασίσουμε τις πιο κατάλληλες τεχνικές για τον κάθε ασθενή.

Παρόλο που πολλά σχέδια βρίσκονται υπό ανάπτυξη για να θεραπεύσουν την πρεσβυωπία η μόνη οριστική θεραπεία διαθέσιμη για τη διόρθωση της είναι η αφαίρεση του κρυσταλοειδούς φακού που εξαιτίας της ηλικίας χάνει την ελαστικότητά του, η αιτία δηλαδή της εμφάνισης της πρεσβυωπίας. Αυτός ο φακός μπορεί να αντικατασταθεί με ένα μονοεστιακό φακό ή με πολυεστιακούς φακούς.

Από όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να διορθώσουμε την πρεσβυωπία συνιστούμε την αντικατάσταση του διάφανου κρυσταλοειδή φακού με την εμφύτευση ενός πολυεστιακού φακού ή με μονοεστιακούς φακούς, ή η τεχνική monovision, καθώς αυτά είναι οι πιο ασφαλείς, οι πιο σταθεροί και αποτελεσματικοί μέθοδοι που είναι σήμερα διαθέσιμοι.