26ης Οκτωβρίου 43 Θεσσαλονίκη
LIMANI CENTER Θεσσαλονίκης (πάνω από τα JUMBO)

kaniouras@yahoo.gr

Συνέντευξη στην εκπομπή «Θεραπεύειν»,Αθήνα,Δεκέμβριος 2017