Παχυμετρία κερατοειδούς

Η παχυμετρία είναι μια απαραίτητη εξέταση στην διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος.
Σημαντικό ρόλο στην σωστή εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης παίζει η παχυμετρία κερατοειδούς. To πάχος του κερατοειδούς δυνατόν να επηρεάζει την μέτρηση της πίεσης. Σε ένα παχύ κερατοειδή υπερεκτιμάται η πίεση ενώ σε ένα λεπτό κερατοειδή υποεκτιμάται. Έτσι μπορεί να οδηγηθούμε σε λαθεμένα συμπεράσματα αν δεν συνεκτιμήσουμε και το πάχος του κερατοειδούς.
Η εξέταση γίνεται με ειδικό ηλεκτρονικό παχύμετρο υπερήχων και είναι τελείως ανώδυνη διαρκείας λίγων μόνο δευτερολέπτων. Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη για να διαγνώσουμε καταστάσεις όπως το γλαύκωμα χαμηλής πίεσης.
Επίσης η παχυμετρία του κερατοειδούς είναι απολύτως αναγκαία στην προεπεμβατική εκτίμηση της διόρθωσης της μυωπίας με laser.