Οπτική Τομογραφία (OCT)

Η Οπτική Τομογραφία – ΟCT είναι μία μη επεμβατική μέθοδος τομογραφικής απεικόνισης της δομής του αμφιβληστροειδούς δίνοντας τη δυνατότητα in vivo οπτικής βιοψίας του εξεταζόμενου ιστού.

Από μόνη της ή σε συνδυασμό με τη φλουοραγγειογραφία και την αγγειογραφία με ινδοκυανίνη, η Οπτική Τομογραφία ΟCT έχει αναδειχθεί στην κατεξοχήν μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης των περισσοτέρων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, στη διερεύνηση του παθογενετικού τους μηχανισμού και στον ποσοτικό προσδιορισμό οριμένων παραμέτρων του. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της οπτικής τομογραφίας στη μελέτη και παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.

Η τομογραφική απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς με την οπτική τομογραφία ΟCT παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική στην καθημερινή κλινική πράξη και ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Διάγνωση και παρακολούθηση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς (ΗΕΩ)
Η ΟCT είναι απολύτως απαραίτητη εξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί η ανταπόκριση της θεραπείας με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις anti-VEGF παραγόντων και να ληφθεί απόφαση για επανάληψη της θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που πάσχουν από υγρή μορφή Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς. Επιπλέον, η εξαιρετική ικανότητα της εξέτασης στην ανίχνευση και της πλέον ελάχιστης ενδοαμφιβληστροειδικής και υπαμφιβληστροειδικής συλλογής υγρού είναι καθοριστικής σημασίας για την εκτίμηση της δραστηριότητας της χοριοειδικής νεοαγγείωσης. Ετσι, και κατά την αρχική διάγνωση, η συμβολή της εξέτασης είναι σημαντική ιδίως σε δύσκολες περιπτώσεις με εκτεταμένες περιοχές ατροφίας, εκφυλιστική μυωπία κ.α.

• Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
Η ικανότητα εκτίμησης του πάχους του αμφιβληστροειδούς και της αντικειμενικής καταγραφής του ενδοαμφιβληστροειδικού οιδήματος καθιστούν την εξέταση πολύ χρήσιμη στην παρακολούθηση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς καθώς, πολύ συχνά, στην εξέταση της φλουοραγγειογραφίας η κατανομή του οιδήματος δεν καθορίζεται από τα σημεία διαρροής.

Επιπλέον, στους διαβητικούς ασθενείς με την ΟCT μπορεί να αναδειχθεί η συμμετοχή υαλοειδοαμφιβληστροειδικής έλξης στην παθογένεια του οιδήματος, γεγονός που οδηγεί στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

• Οπή Ωχράς, Επαμφιβληστροειδική ΄Ινωση, Υαλοειδοαμφιβληστροειδική ΄Ελξη
Σε χειρουργικές παθήσεις της ωχράς όπως οπή ωχράς, επαμφιβληστροειδική ίνωση και υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη ο κλινικός οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια τις μεταβολές της αρχιτεκτονικής του αμφιβληστροειδούς, να αναλύσει τη δυναμική της υαλοειδοαμφιβληστροειδικής σχέσης στην περιοχή, να εκτιμήσει τη βαρύτητα της νόσου και να σχεδιάσει τη κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

΄Ετσι, μπορεί να γίνει διαφοροδιάγνωση μεταξύ μιας πλήρους πάχους από μιας μερικού πάχους οπής ωχράς, να προσδιορισθεί με ακρίβεια το στάδιο της πάθησης και να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για τον άλλο οφθαλμό.
Επιπλέον, με την ΟCT είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ο τύπος της επαμφιβληστροειδικής ίνωσης, να εκτιμηθεί η επίπτωση στον υποκείμενο αμφιβληστροειδή και να διαπιστωθεί το μέγεθος της μεταβολής στη διάρκεια του χρόνου.

Κυστοειδές οίδημα της ωχράς
Με την ΟCT είναι δυνατή η διάγνωση του μετεγχειρητικού οιδήματος της ωχράς (π.χ. μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη), άμεσα, ανώδυνα και χωρίς να απαιτείται μυδρίαση του οφθαλμού με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό άλλων πιθανών παθολογικών καταστάσεων.
• Κεντρική ορώδης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια
Η διάγνωση και παρακολούθηση της κεντρικής ορώδους αμφιβληστροειδοπάθειας γίνεται εύκολη με τη χρήση της ΟCT. Επιπλέον, η διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση του ύψους και της έκτασης της υπαμφιβληστροειδικής συλλογής οδηγεί στη διαπίστωση ύφεσης ή υποτροπής της νόσου ακόμα και όταν αυτή βρίσκεται σε υποκλινική μορφή.

Η σπουδαιότητα της ΟCT, εκτός των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, διαπιστώνεται επιπλέον στη μελέτη και παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών. Η δυνατότητα που προσφέρεται μέσω της OCT, με την ποσοτική καταγραφή του πάχους της στιβάδας των νευρικών ινών περιθήλαια, επιτρέπει την αντικειμενική εκτίμηση των μορφολογικών μεταβολών που συμβαίνουν στη γλαυκωματική νευροπάθεια.

Επιπλέον, η περιγραφή της ανατομικής βλάβης του οπτικού νεύρου στο γλαύκωμα, όπως αποδίδεται με την OCT, είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση της νόσου, τη βαθμονόμηση και εξέλιξή της. Τα ευρήματα της εξέτασης σε συνδυασμό με τα δεδομένα από την Αυτόματη Περιμετρία (Οπτικά Πεδία) αποτελούν το κλειδί για την εκτίμηση των γλαυκωματικών βλαβών.

Το Ιατρείο Ωχράς και Υαλοειδούς Diathlasis είναι εξοπλισμένο με την πλέον σύγχρονη, φασματικής ανάλυσης οπτική τομογραφία Cirrus HD-OCT της ΖEISS. Συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες οπτικές τομογραφίες πρώτης γενιάς (Stratus OCT) η Cirrus HD-OCT πραγματοποιεί σαρώσεις υψηλότατης διακριτικής ικανότητας που αγγίζουν τα 5μm, σε χρόνο 70 φορές γρηγορότερα (27.000 vs 400 A-scan per second).
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Cirrus HD-OCT την καθιστούν πρωτοπόρο στην διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών που παρουσιάζουν παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και γλαύκωμα. Οι διαγνωστικές της δυνατότητες περιλαμβάνουν την retina, retinal fiber layer, macula and optic disc.

Μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, με άρτιες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας, οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε οπτική τομογραφία Cirrus HD-ΟCT θα λάβουν άμεσα, αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα αποτελέσματα της εξέτασής τους με στόχο πάντα την έγκαιρη και σωστή θεραπευτική τους αντιμετώπιση.