26ης Οκτωβρίου 43 Θεσσαλονίκη
LIMANI CENTER Θεσσαλονίκης (πάνω από τα JUMBO)

kaniouras@yahoo.gr

Δ. Κανιούρας | Χαιρετισμός Προέδρου

Έναρξη φροντιστηριακών μαθημάτων ΟΕΒΕ έτους 2017.Χαιρετισμός Προέδρου ΟΕΒΕ.