Δ. Κανιούρας | Χαιρετισμός Προέδρου

Έναρξη φροντιστηριακών μαθημάτων ΟΕΒΕ έτους 2017.Χαιρετισμός Προέδρου ΟΕΒΕ.