Δ. Κανιούρας | ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διάλεξη με θέμα την Αιφνίδια Απώλεια της Όρασης λόγω αγγειακού επεισοδίου στα πλαίσια του 47ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου-Θεσσαλονίκη 2014