Διημερίδα ΟΕΒΕ/ΟEΘΑΜΒΑ 18/19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΑΒΑΛΑ

Η επιστημονική διημερίδα ΟΕΒΕ-ΟΕΘΑΜΒΑ στην Καβάλα κατά γενική ομολογία ήταν απόλυτα πετυχημένη και από εκπαιδευτικής και από ψυχαγωγικής πλευράς.Τα ΔΣ των δύο εταιρειών ευχαριστούν τους συναδέλφους που παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον το πολύωρο πρόγραμμα και τις φαρμακευτικές εταιρείες BAYER,NOVARTIS,ALCON,AMVIS,KITE,MAUROGENIS BAUSH LOMB,VALEANT BAUSH LOMB,ERGANI που μας στήριξαν με τις χορηγίες τους.