Βιομετρία

Η οπτική IOL Master βιομετρία είναι ενα σύγχρονο και ακριβές όργανο μέτρησης του αξονικού μήκους του οφθαλμού και υπολογισμού της ισχύος του ενδοφθαλμίου φακού κατά την προεγχειρητική μελέτη του καταρράκτη και των διαθλαστικών επεμβάσεων.

Τι προσφέρει η οπτική βιομετρία;

Η IOL Master βιομετρία δίνει νέα διάσταση στη βιομετρία προσφέροντας τη δυνατότητα στον οφθαλμίατρο να πάρει όλες τις μετρήσεις με απόλυτα ακριβή αποτελέσματα. Στην οπτική βιομετρία (σε αντίθεση με την υπερηχητική) δεν απαιτείται επαφή με το μάτι έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για αναισθησία και επιπλέον να αποκλείεται κάθε πιθανότητα μόλυνσης από τη χρήση του μηχανήματος.

Ποιοί ασθενείς υποβάλλονται σε οπτική βιομετρία;
Για τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση καταρράκτη ο υπολογισμός της ισχύος του ενδοφθάλμιου φακού γίνεται με την ΙΟL Master/ZEISS βιομετρία που αποτελεί ένα σύγχρονο όργανο μέτρησης προσφέρoντας απόλυτη ακρίβεια στο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, για τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση, η συγκεκριμένη μέτρηση επιτρέπει την καταγραφή με απόλυτη ακρίβεια όλων των απαιτούμενων παραμέτρων για τυχόν μελλοντική επέμβαση καταρράκτη.