ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ;ΝΑΙ-ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ 2017