Ομιλίες-Διαλέξεις-Παρουσιάσεις 2018

Φροντιστηριακό μάθημα με θέμα τις χρωστικές της ωχράς κηλίδος και την επίδρασή τους στην όραση.Νοέμβριος 2018,Θεσσαλονίκη.

YouTube player

Συνέντευξη με τους Μ.Kascaloglou,Κ.Μόσχου,Σ.Γεωργαρά στα πλαίσια του 2ου Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία,Δεκέμβριος 2017.

Συμμετοχή στην εκδήλωση Ποδήλατο για τον Διαβήτη,στα πλαίσια του Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου,Νοέμβριος 2017,Θεσσαλονίκη

Εκλογή στο σώμα εκλεκτόρων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στην 8η εκλόγιμη θέση επί 15 θέσεων συνολικά.Νοέμβριος 2018,Θεσσαλονίκη.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2019 στα γραφεία της ΟΕΒΕ.Τιμητική ομιλία σχετικά με τις εξελίξεις στο Διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδος με την ευκαιρία της αποχώρησης από την θέση του Προέδρου της ΟΕΒΕ 2016-18.

Εκλογή ως μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας,Αθήνα,Δεκέμβριος 2108

Δορυφορική διάλεξη Baush Health περί μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων στο οίδημα της ωχράς κηλίδος.
Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών,Δεκέμβριος 2018,Θεσσαλονίκη