Πανοραμική φωτογράφιση βυθού

Η πανοραμική(ευρέος πεδίου) φωτογράφιση βυθού η αλλιώς UWF ορίζεται η ενιαία λήψη εικόνας του αμφιβληστροειδούς που περιλαμβάνει και τα τέσσερα τεταρτημόρια του.

Εκατοντάδες δημοσιευμένες, αξιολογημένες κλινικές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αξία της 200° UWF με βάση την ικανότητά της να βελτιώνει τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την αναγνώριση νόσων του αμφιβληστροειδούς.

Εκτός από τα κλινικά και διαγνωστικά οφέλη, επειδή αυτές οι εικόνες μπορούν να ληφθούν σε λιγότερο από ½ δευτερόλεπτο και χωρίς διαστολή της κόρης, η τακτική χρήση της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας διευκολύνοντας την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση και επιτρέποντας σε περισσότερους ασθενείς να ελέγχονται σε λιγότερο χρόνο . Οι εικόνες γνωματεύονται εύκολα, αποθηκεύονται και κοινοποιούνται, χρησιμεύοντας ως χρήσιμη πηγή για τη λήψη αποφάσεων θεραπείας η παραπομπής όταν είναι απαραίτητο.

Οι πανοραμικές εικόνες UWF δημιουργούν επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συμμετοχή και την εκπαίδευση των ασθενών. Η δυνατότητα να δείξετε στους ασθενείς τις περιοχές ανησυχίας ή τις αλλαγές από μια προηγούμενη επίσκεψη καθιστά τόσο την κατάστασή τους όσο και τις συστάσεις σας ευκολότερες εξηγήσιμες και κατανοητές από τον ασθενή.

Βλέποντας τη βλάβη στον αμφιβληστροειδή τους από πρώτο χέρι μπορεί ακόμη και να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις θεραπείας ή να εμπνεύσει τροποποίηση συμπεριφοράς, όπως η λήψη μέτρων για τη βελτίωση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα.

Ενώ η πανοραμική απεικόνιση UWF δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αντικατάσταση μιας κλινικής εξέτασης βυθού υπό μυδρίαση, αρκετές δημοσιευμένες κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την ισοδυναμία της με την κλινική εξέταση στην αξιολόγηση της σοβαρότητας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και άλλων παθήσεων.

Παράλληλα με την έγχρωμη φωτογράφιση μπορεί να διενεργηθεί ταυτοχρόνως και πανοραμική απεικόνηση αυτοφθορισμού και φλουοραγγειογραφίας προσθέτοντας ακόμα περισσότερο στην διαγνωστική ακρίβεια του ιατρού.