26ης Οκτωβρίου 43 Θεσσαλονίκη
LIMANI CENTER Θεσσαλονίκης (πάνω από τα JUMBO)

kaniouras@yahoo.gr

Βιογραφικό

O χειρουργός οφθαλμίατρος Κανιούρας Δήμος του Στεφάνου γεννήθηκε το 1963. Το 1981 εισάγεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, στο Ιατρικό Τμήμα με σειρά επιτυχίας 11ος. Εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοιτά το 1988 με βαθμό «Λίαν Καλώς» και το βαθμό του Ανθυπιάτρου. Από το 1988 έως το 1991 υπηρετεί στο 401 ΓΣΝ Αθηνών και σε μονάδες Υγειονομικού του Ελληνικού Στρατού.

Το 1991-1995 ειδικεύεται στην Οφθαλμολογία, στην Οφθαλμολογική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ και στην Οφθαλμολογική Κλινική του ΓΝΘ «Άγιος Δημήτριος», στο Τμήμα Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς του λαμβάνει μέρος σε πολυάριθμες επεμβάσεις προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού. Ως κύριος βοηθός στο τμήμα Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς διενεργεί πλήθος φλουοραγγειογραφιών, φωτογραφιών και φωτοπηξιών (laser) αμφιβληστροειδούς.

Από το 1995 έως το 1997 συμμετέχει στο Διαβητολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» ως συνεργάτης οφθαλμίατρος, εκπαιδεύοντας παράλληλα συναδέλφους, ασκούμενους διαβητολόγους, στη βυθοσκόπηση διαβητικών ασθενών.
esa letter for housing