Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία 2019

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε φέτος η επιστημονική διημερίδα Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία που διοργάνωσε η ΜΗΝ Διάθλαση σε συνεργασία με την Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς.Σημειώθηκε αύξηση συμμετοχής 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και οι εντυπώσεις κατα γενική ομολογία ήταν άριστες.Σύνολο εγγραφών 420.